Novinky

LOG-IN 2016 & Pobočka Přerov

Newsletter 04.2016

Vážení partneři,

začátkem května proběhl v Bratislavě slovenský LOG-IN (www.log-in.sk), kde jsme byli přizváni do panelové diskuse na téma „Bezpečnost ve skladu“.

Navázali jsme některé zajímavé obchodní kontakty a věříme, že naše aktivity na Slovensku se budou nadále rozšiřovat. V minulých týdnech jsme realizovali v seneckém ProLogis Parku náročnou zakázku, kdy jsme prováděli komplexní revitalizaci skladových ploch pro nové nájemce.

Naším novým kolegou na Moravě se stal Karel Divoký, který bude zodpovědný za obchod v region Morava & Slovensko. V součinnosti s tím a z důvodu výrazného nárůstu zakázek na Moravě, jsme se rozhodli zřídit k 1. červnu 2016 stálou pobočku v Přerově. Od tohoto kroku si slibujeme výrazné zvýšení efektivity a rozšíření kapacit naší společnosti.

Jiří Janouš, jednatel společnosti


Fotogalerie