Nejen v těch největších, ale i ve středně velkých nebo menších logistických a výrobních provozech hraje přehledné a kvalitně zpracované podlahové značení jednu z nejdůležitějších rolí. Je jednou z podmínek funkčnosti i bezpečnosti pracovišť, v nichž lidé a technika manipulují se zbožím či materiálem. Prostory pro osoby a techniku musí být jasně vyznačené, podobně jako například nakládací rampy, nabíjecí místa, schodiště, únikové cesty a východy a podobně.

„Naši zákazníci nás vlastně trochu tlačí do popírání fyzikálních zákonů. Chtějí něco perfektního, co vydrží a bude ideálně napořád. A hned ve druhé větě dodávají, že až budou z daného objektu odcházet, tak si přejí, aby to šlo odstranit,“ shrnuje pro Logistiku podstatu činnosti společnosti J. A. Clean její jednatel a spoluzakladatel Jiří Janouš. A svá slova dále vysvětluje.

Kompletní podlahový servis

Firma sídlí v Pavlovicích u Vlašimi, v současnosti zaměstnává přes 40 lidí, a Jiří Janouš ji zakládal a dále rozvíjí společně s manželkou Alenou. Začínali s podnikáním v mladém věku, jejich kanceláří byl obývací pokoj a garáž a zaměřovali se na úklid logistických a výrobních firem a hloubkové čištění podlah. Časem zjistili, že díky tomu, jak se mění nájemníci daných prostor, existuje vysoká poptávka po odstraňování starého značení a „lajnování“ nového. S tím je spjata také řada dalších činností, například tzv. zapravení děr po regálových kotvách nebo odstranění stop po pneumatikách kol vysokozdvižných vozíků.

Tyto potřeby se ovšem také prolínají s nutností pravidelné údržby v rámci určitého časového období. I ty nejkvalitnější podlahy podléhají během let do nějaké míry opotřebení daného provozem například manipulační techniky, ale také změnám způsobených například vlivem teplot či sedání budov na terén. „Proto dnes poskytujeme kompletní podlahový servis, to znamená, že když zákazník opouští halu a má ji dát do pořádku, J. A. Clean převezme odpovědnost, odstraní stará značení, podlahu vyčistí, spáry opraví a halu předá pronajímateli,“ popisuje Jiří Janouš.

Vysoké nároky zákazníků

J. A. Clean se rovněž podílí na vývoji speciálních barev a prostředků, které ke značení i čištění podlah používá. „Našim dodavatelům rovnou říkáme, že zákazník si přeje především to, co jsem říkal v úvodu, tedy aby značení rychle zaschlo, dlouho vydrželo a zároveň šlo posléze dobře odstranit, ale také aby třeba ani nezapáchalo při aplikaci,“ říká Jiří Janouš.

Podle něj obecně platí, že klienti mají čím dál vyšší nároky. „Dnes jsme schopni garantovat, že šest až osm hodin po aplikaci materiál zaschne a je možné po něm jezdit. Před deseti lety schnul 24 hodin, a to nemluvím o tom, že i ve skladech se leckde začínalo obyčejnou silniční barvou, což je dnes nemyslitelné,“ dodává Jiří Janouš.

Značení odborníci společnosti J. A. Clean odstraňují bez broušení, tedy bez jakéhokoliv narušení podkladu, ovšem je nutné počítat s obdobnými náklady jako na jeho pořízení.

Co se týče požadavků na bezzápachavost barviv při aplikaci, i zde je patrný zásadní pokrok oproti minulosti a podle Jiřího Janouše se dá říci, že tento nárok je naplněn téměř beze zbytku. Například v malém skladu v sídle společnosti J. A. Clean, kde jsou barviva a další chemikálie skladovány, není patrný téměř žádný nežádoucí odér, jak jsem měl možnost se přímo na místě přesvědčit.

Ovšem stále platí, že pro realizaci volí zákazníci často časový úsek, kdy nejsou pracovníci přítomni nebo se v provozu nacházejí v menším počtu.

J. A. Clean vysílá svoje týmy na realizaci zakázek klidně i o víkendech. „Nepracujeme pouze 24. až 26. prosince, 1. ledna a o Velikonocích, jinak jedeme každý den,“ upřesňuje Jiří Janouš.

Na rozdíl od malých firem pracuje J. A. Clean rychle, jeho vícečlenné pracovní týmy zvládají denně − v závislosti na náročnosti dané zakázky − až několik kilometrů nových „čar“.

Při tom všem je nutné myslet na to, že každý provoz je jedinečný, každý má svá specifika a pro každý je nutné vždy nalézat to nejvhodnější řešení. Hraje se i o používané technologie − ne vždy je na místě využití nástřiku nebo nátěru barvy. Například v provozech, které fungují v pilotním módu a v rámci nichž se předpokládá implementace dalších změn, se využívají podlahové pásky, jež jsou levnější a jdou i snadno odstraňovat. To samé řešení nachází uplatnění i v prostorách, které jsou využívány konkrétním klientem jen krátkodobě, například pro období vánoční špičky.

Digitalizace v praxi

Do činnosti společnosti J. A. Clean proniká čím dál intenzivněji digitalizace, která usnadňuje život především jejím klientům a v konečném důsledku přináší prospěch na všech stranách. Zákazníci mají možnost na webových stránkách společnosti přes přehledný rozcestník navolit druh služby a parametry zakázky, kterou poptávají, a to až do úplných detailů.

Tak je například možné v sekci „značení vnitřní“ navolit stáří objektu, typ stávající podlahy, míru jejího případného poškození (výtluky, znečištění), požadavky na nové značení, upozornění, zda budou nutné víkendové práce či zda se odehrají za provozu, požadavek, do kdy má být zakázka realizována atd. Specialisté J. A. Clean tak mohou zakázky administrovat na dálku, čím ovšem šetří čas nejen sobě, ale i klientům. V časech, kdy se řada z nich nachází nejen ve všech koutech České republiky, ale i v dalších středoevropských zemích, jde o neocenitelnou pomoc.

Technici J. A. Clean kromě toho běžně zakreslují plánovaná a realizovaná řešení značení do nákresů layoutu průmyslových ploch ve formátech DGW. „Klienti si mohou vše pohodlně dohledat a spočítat. Nehledě na to, že když se v nějakém provozu mění vedoucí, tyto přesné informace má k dispozici i jeho nástupce,“ říká Jiří Janouš.