Novinky

Odpovědi v otázkách

Vážení partneři,

odpovedi v otazkachodpovědi jsou prý v otázkách. Většina z nás si většinou umí vyhodnotit neúspěch, ale mnohdy je naopak důležitější se zamyslet a zhodnotit úspěch.

Proto je zásadní si neustále i v dnešním pracovním kolotoči pokládat otázky. Pokud totiž známe odpověď na otázky proč, většinou přijdeme na to jak.

V průběhu měsíce dubna jsme mimo jiné realizovali náročné značení pro belgickou společnost Neovia Logistics Services, LLC. Od prvního jednání do realizace značení v rozsahu několika tisíc metrů čar uběhlo pouze pět dnů.

Podobnou flexibilitu požadovala také německá společnost WHEELS Logistics GmbH & Co., těší nás, že jsme obě zakázky zvládli k plné spokojenosti zákazníků.

Na Slovensku jsme vstoupili do jednání s dvěma výrobci automobilů a věříme, že se zákazníci rozhodnou pro realizace značení s naší společností. Již koncem měsíce května proběhne komplexní obnova značení pro společnost Ideal Automotive GmbH v Burgebrachu.

Těšíme se na setkání s Vámi nejen na Logistickém kongresu EASTLOG, jehož jsme letos partnerem http://www.eastlog.cz/partneri .

S úctou

Jiří Janouš, majitel společnosti